Jesteś tutaj: Start / Organizacja pracy / Dni wolne

Dni wolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej
z dnia 14.09.2020r.
w sprawie: dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 

Działając na podstawie 

1.Art.47 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) 

2. Rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz.1603) 

zarządzam co następuje:

§ 1 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców w dniu 14.09.2020 roku oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2020 roku oraz pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego w dniu 14.09.2020 roku ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021: 

Egzamin ósmoklasisty: 

25.05.2021r. 

26.05.2021r. 

27.05.2021r. 

Dni wolne: 

09.11.2020r. 

10.11.2020r. 

21.12.2020r. 

22.12.2020r. 

04.06.2021r. 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej

ustala w roku szkolnym  2017/18 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego:


 Dla wszystkich uczniów SP nr 1 w Małkini Górnej

28.03.2018r.

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r.

01.06.2018r.

18.04.2018r.- egzamin gimnazjalny

19.04.2018r.- egzamin gimnazjalny

20.04.2018r.- egzamin gimnazjalny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-23
Data publikacji:2018-01-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1646