Jesteś tutaj: Start / Innowacje

Innowacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Innowacja pedagogiczna "Szlakiem zakonów rycerskich"

9 marca 2020

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z HISTORII

„ Szlakiem zakonów rycerskich „

dla uczniów klas 5. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej

Autor- Wanda Wilczyńska, nauczyciel historii

Termin realizacji-  marzec 2020

Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu  o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506).

Klasy objęte innowacją- uczniowie klas piątych, realizujący program z epoki średniowiecza

Opis innowacji pedagogicznej.

Dobrym momentem na przekazanie zdobytej wiedzy i zainteresowaniem uczniów historią Malty, poznanej dzięki pobytowi na tej wyspie w ramach kursu językowego  z programu ERAZMUS +, jest tematyka zajęc z historii w klasie 5. dotycząca epoki średniowiecza, a szczególnie zabytków i roli specyficznej grupy społecznej jaką stanowili rycerze.

Malta, postrzegana przez wielu jako raj na ziemi, ma do zaoferowania oprócz słońca, pysznej śródziemnomorskiej kuchni czy szmaragdowej wody również wspaniałe zabytki i kawał średniowiecznej europejskiej historii. To tygiel narodowościowy, w którym krzyżują sie kultury całego świata.

Zajęcia, na których realizowany będzie  programu oparty na poszerzonej i  urozmaiconej wiedzy, mają zachęcać nie tylko do poznawania historii ciekawych miejsc, ale motywować do nauki języków, dzięki którym poznamy państwa i ludzi o odmiennej kulturze, a dzięki tej wiedzy  stajemy się lepszymi i bardziej świadomymi obywatelami świata. 

 

Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna "Szlakiem zakonów rycerskich"

Innowacja pedagogiczna „Na mazowieckiej, pięknej równinie...” Nasza Mała Ojczyzna

4 listopada 2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Na mazowieckiej, pięknej równinie...”                                                                                                                      Nasza Mała Ojczyzna

     Autorką innowacji pedagogicznej jest Elżbieta Dąbrowska- nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.

1.Miejsce          Szkoła Podstawowa nr1 im. Marii Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej 

2.Czas trwania innowacji- listopad 2019r. – czerwiec 2020r.

Elżbieta Dąbrowska
Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna „Na mazowieckiej, pięknej równinie...” Nasza Mała Ojczyzna

Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego

4 września 2019

„Polubić fitness-nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem słownictwa języka angielskiego” 

dla uczniów klasy VI  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej

 

                                                                       Opracowała:

                                                                        mgr Agata Młynarczyk

                                                               n-l wychowania fizycznego

 

Termin realizacji:

data wprowadzenia innowacji:  wrzesień 2019

data zakończenia innowacji:  czerwiec 2020

Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu  o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506).

 

Diagnoza wstępna:

Zdrowie dla człowieka jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów. Swoboda posługiwania się słownictwem obcojęzycznym, umiejętnością ułatwiającą komunikację interpersonalną. Obserwując dzieci w wieku szkolnym mam wrażenie, że ze z roku na rok ich sprawność fizyczna jest coraz gorsza. Uczniowie posiadają już pewną wiedzę oraz umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie, a w okresie dojrzewania zaczynają mocniej interesować się swoją sylwetką oraz zdrowym stylem życia. Często rozpoczynają swoją przygodę z różnego rodzaju formami rekreacji ruchowej, które określa się wspólną nazwą fitness, w tym też momencie dochodzi  konieczność znajomości pewnych zwrotów angielskich. Dlatego postanowiłam wprowadzić innowacje pedagogiczną: ,,Polubić fitness-nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem słownictwa języka angielskiego.” Myślę, że opracowana przeze mnie innowacja wzbogaci  wiedzę uczniów na temat zdrowia oraz aktywnego funkcjonowania w życiu, jak również przybliży słownictwo języka angielskiego i jego praktyczne zastosowanie.

 

Agata Młynarczyk
Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglojęzycznych w nauczaniu języka angielskiego

4 września 2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Elementy literatury i wiedzy o krajach anglojęzycznych w nauczaniu języka angielskiego”

 1. 1.     AUTOR

Mgr Maria Jarka – nauczyciel języka angielskiego

 1. 2.     MIEJSCE REALIZACJI I CZAS TRWANIA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej

Rok szkolny 2019/2020

 

 1. 3.     ZAKRES

Program innowacji przeznaczony jest do realizacji w szkole na zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego. Dotyczy uczniów szkoły podstawowej. Dostosowany jest do wieku uczestników (12 – 13 lat) dla całej klasy na zajęciach języka angielskiego oraz tej grupy uczniów, która spotyka się raz w tygodniu na 45 minut po lekcjach. Zajęcia mają charakter ogólno rozwojowy poprzez zastosowanie różnych form pracy. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia będą prowadzone w ramach pensum nauczycielskiego plus jedna godzina tygodniowo w miarę potrzeb koniecznych do realizacji innowacji. Ilość obowiązkowych godzin zajęć języka angielskiego zostanie zwiększona w miarę możliwości z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

Maria Jarka
Czytaj więcej o: Elementy literatury i wiedzy o krajach anglojęzycznych w nauczaniu języka angielskiego

„W świecie bajek po rosyjsku i angielsku”

3 września 2019

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko autora:

Iwona Gołębiewska

 

Temat innowacji:

„W świecie bajek po rosyjsku i angielsku” 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej

                         w Małkini Górnej

Autor: Iwona Gołębiewska

Temat: W świecie bajek po rosyjsku i angielsku

Przedmiot: język rosyjski

Rodzaj innowacji:  organizacyjno-metodyczna

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VII-VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje  rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.

 

Iwona Gołębiewska
Czytaj więcej o: „W świecie bajek po rosyjsku i angielsku”

Don’t be afraid of a mistake, open up and improve yourself!

3 września 2019

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   

 „Don’t be afraid of a mistake, open up and improve yourself!”

Autor i realizator innowacji: mgr Justyna Kotowska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej  w Małkini Górnej

Tytuł innowacji:

„Don’t be afraid of a mistake, open up and improve yourself!” („Nie bój się pomyłki, otwórz się i ulepszaj się”)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej przez publiczne szkoły  i  placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)

Rodzaj innowacji:

programowo-metodyczna

Czas realizacji:

1 września 2019r. – czerwiec 2020r.  (rok szkolny 2019/2020)

Miejsce realizacji:

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym z zakresu nauczania języka angielskiego będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej roku szkolnym 2019/2020

Klasy objęte innowacją:

Uczniowie klas VI wykazujący zainteresowania językiem angielskim.

Program na którym oparta jest innowacja:

Innowacja programowo-metodyczna

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
AutorzyMelanie Ellis, Anna Rak 

Justyna Kotowska
Czytaj więcej o: Don’t be afraid of a mistake, open up and improve yourself!

LEKTURKI Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI PROJEKT EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III

2 września 2019

LEKTURKI  Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI
PROJEKT EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III

Uczniowie klas II w roku szkolnym 2019/2020 będą realizować innowacyjny projekt edukacyjny ,,Lekturki z bibliotecznej półki”.

Innowacja będzie realizowana od 2 września 2019 do 31 maja 2020 r.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
  i zagranicznymi szkołami

ZASADY INNOWACJI:

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. – WESOŁE LEKTURKI Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - RODZIME LEKTURKI Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela i samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

EWALUACJA:

Narzędzia ewaluacyjne:

 • Lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie,

 

"Życzliwość i tolerancja"

6 maja 2019

"Życzliwość i tolerancja" - Innowacja pedagogiczna realizowana

w Szkole Podstawowej nr1 im Marii Curie - Skłodowskiej  w Małkini Górnej

WSTĘP

Problem nietolerancji jest bardzo częstym zjawiskiem w dzisiejszym świecie. Najczęściej wiąże się on z brakiem wiedzy na temat  życia, kultury i tradycji innych kultur i narodowości. Strachem przed czymś czego nie rozumiemy, nie znamy. Efektem tego są ataki na ludzi innych narodowości, dyskryminowanie. W warunkach szkolnych brak tolerancji  obserwujemy w stosunkach miedzy rówieśnikami. Na przerwach  często dochodzi  do zaczepek i wyzwisk, zazwyczaj słabszych uczniów. Dlatego, tak ważne jest aby od najmłodszych lat uczyć dzieci postępowania zgodnego z zasadami tolerancji,  podkreślać znaczenia tolerancji w codziennym życiu. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Uczenie dzieci szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości, odmienności w wyglądzie, gustach, hierarchii wartości, poglądach, statusie społecznym, czy ekonomicznym, powinno stać się jednym z ważniejszych zadań współczesnej pedagogiki.

 

Czytaj więcej o: "Życzliwość i tolerancja"

„W hołdzie Niepodległej”

20 marca 2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„W hołdzie Niepodległej”

      Innowacja realizowana będzie przez uczniów klas: Va, VI SP Nr 1 oraz  IIa, IIB, IIIB Publicznego Gimnazjum Nr 1 na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Oprócz uczniów udział w niej wezmą nauczyciele: języka polskiego, historii, muzyki, zajęć artystycznych, wychowawcy oraz rodzice. Działania realizowane będą w ramach godzin   z wychowawcą, zajęć pozalekcyjnych, w grupach problemowych i zadaniowych. Do niektórych działań zostaną zaangażowani nauczyciele świetlicy szkolnej oraz pracownicy szkoły.

                     

Czytaj więcej o: „W hołdzie Niepodległej”

Artykuł Stefanii Misiarek pt."Innowacja w praktyce szkolnej"

8 stycznia 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-01
Data publikacji:2019-03-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Choromańska
Liczba odwiedzin:2086